دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در پاسخ به ایران اینترنشنال تایید کرد پیشتر به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور تحریم‌ها که اخیرا به ایران سفر داشت، از سوی برخی کشورها از جمله چین و روسیه کمک مالی شده است.

۱۴۰۱/۲/۳۱

تازه‌ترین خبرها

بررسی بازارها
امروز
سرانجام، قانون

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید