کتابخوانی با علیرضا روشن یک برنامه مطالعاتی در آثار مهم و مرجع ادبیات داستانی ایران است و از قصه‌ها و افسانه‌های کهن‌ تا پاورقی‌های عصر مشروطیت و داستان‌های مدرن را در بر می‌گیرد.

کتاب‌خوانی با علیرضا روشن: «مرغ سعادت» – روایت صبحی مهتدی قسمت دوم و پایانی
کتاب‌خوانی با علیرضا روشن: «مرغ سعادت» – روایت صبحی مهتدی قسمت اول
کتاب‌خوانی با علیرضا روشن: خاله‌ سوسکه – روایت و بازنویسی احمد شاملو
کتاب‌خوانی با علیرضا روشن: قصه «گل به صنوبر چه کرد؟» - گردآوری ابوالقاسم اِنجوی شیرازی قسمت دوم و پایانی (مناسب برای گروه سنی بالای ۱۶ سال
کتاب‌خوانی با علیرضا روشن: قصه «گل به صنوبر چه کرد؟» - گردآوری ابوالقاسم اِنجوی شیرازی قسمت اول
کتاب‌خوانی با علیرضا روشن: قصه «دژ هوش‌رُبا» - روایت صبحی مهتدی قسمت دوم
کتاب‌خوانی با علیرضا روشن: قصه «دژ هوش‌رُبا» - روایت صبحی مهتدی قسمت اول
کتاب‌خوانی با علیرضا روشن: داستان چل‌گیس - روایت صبحی مهتدی (مناسب برای گروه سنی بالای ۱۶ سال)
کتاب‌خوانی با علیرضا روشن: داستان سیندرلا - روایت برادران گریم (مناسب برای گروه سنی بالای ۱۶ سال)
کتاب‌خوانی با علیرضا روشن: ماه‌پیشونی(قسمت دوم)
کتاب‌خوانی با علیرضا روشن: ماه‌پیشونی(قسمت اول)

پادکست‌های دیگر