روز، داخلی، سینما برنامه‌ای رادیویی‌است که هر هفته در آن به اخبار و حواشی سینمای ایران می‌پردازیم. ما تلاش می‌کنیم تا از طریق این برنامه شما رو در جریان اتفاقات مهم سینمای ایران بگذاریم.

روز، داخلی، سینما ۶۱
روز، داخلی، سینما ۶۰
روز، داخلی، سینما ۵۹
روز، داخلی، سینما ۵۸
روز، داخلی، سینما ۵۷
روز، داخلی، سینما ۵۶
روز، داخلی، سینما ۵۵
روز، داخلی، سینما ۵۴
روز، داخلی، سینما ۵۳
روز، داخلی، سینما ۵۲
روز، داخلی، سینما ۵۱
روز، داخلی، سینما ۵۰

پادکست‌های دیگر