شهرفرنگ برنامه‌ای رادیویی‌است که هر هفته در آن به اخبار و حواشی سینمای ایران می‌پردازیم. ما تلاش می‌کنیم تا از طریق این برنامه شما رو در جریان اتفاقات مهم سینمای ایران بگذاریم.

شهر فرنگ - ۲۱
شهر فرنگ - ۲۰
شهر فرنگ - ۱۹
شهر فرنگ - ۱۸
شهر فرنگ - ۱۷
شهر فرنگ - ۱۶
شهر فرنگ - ۱۵
شهر فرنگ - ۱۴
شهر فرنگ - ۱۳
شهر فرنگ - ۱۲
شهر فرنگ - ۱۱
شهر فرنگ - ۱۰

پادکست‌ها