راه‌های دیدن ما

فرکانس‌های ماهواره‌ای

بینندگان می‌توانند برنامه‌های «ایران‌ اینترنشنال» را از ماهواره‌های زیر تماشا کنند.
مشخصات فرکانس این ماهواره‌ها به شرح ذیل است.

ماهواره
ماهواره
منطقه جغرافیایی
منطقه جغرافیایی
موقعیت
موقعیت
فرکانس
فرکانس
ترانسپوندر
ترانسپوندر
پولاریزاسیون
پولاریزاسیون
سیمبل‌ریت
سیمبل‌ریت
اف‌ای‌سی
اف‌ای‌سی
کیفیت
کیفیت
هاتبرد ۱۳C
هاتبرد ۱۳C
ایران
ایران
°۱۳ شرقی
°۱۳ شرقی
11219
11219
1
1
افقی
افقی
۲۷۵۰۰
۲۷۵۰۰
1/2
1/2
DVB-S2
DVB-S2
هاتبرد ۱۳B
هاتبرد ۱۳B
ایران
ایران
°۱۳ شرقی
°۱۳ شرقی
12.322
12.322
81
81
افقی
افقی
۲۷۵۰۰
۲۷۵۰۰
3/4
3/4
SD
SD
ترکمن‌عالم
ترکمن‌عالم
ایران
ایران
°۵۲ شرقی
°۵۲ شرقی
10762
10762
عمودی
عمودی
۲۷۵۰۰
۲۷۵۰۰
2/3
2/3
SD
SD
هاتبرد ۱۳C
هاتبرد ۱۳C
اروپا و خاورمیانه
اروپا و خاورمیانه
°۱۳ شرقی
°۱۳ شرقی
11,137.41
11,137.41
131
131
افقی
افقی
۲۷۵۰۰
۲۷۵۰۰
3/4
3/4
SD
SD
آذراسپیس
آذراسپیس
ایران
ایران
11024
11024
افقی
افقی
16500
16500
SD
SD
عرب‌ست بدر۶
عرب‌ست بدر۶
شمال آفریقا و خاورمیانه
شمال آفریقا و خاورمیانه
°۲۶ شرقی
°۲۶ شرقی
11.785
11.785
4
4
عمودی
عمودی
۲۷۵۰۰
۲۷۵۰۰
3/4
3/4
HD
HD
یاهست
یاهست
ایران
ایران
12073
12073
عمودی
عمودی
۲۷۵۰۰
۲۷۵۰۰
5/6
5/6
SD
SD
ترکمن‌عالم
ترکمن‌عالم
ایران
ایران
10887
10887
عمودی
عمودی
۲۷۵۰۰
۲۷۵۰۰
2/3
2/3
SD
SD
ترکمن‌عالم
ترکمن‌عالم
ایران
ایران
10845
10845
عمودی
عمودی
۲۷۵۰۰
۲۷۵۰۰
SD
SD
یوتلست ۷B
یوتلست ۷B
خاورمیانه
خاورمیانه
°۷ شرقی
°۷ شرقی
11,303.75
11,303.75
C5
C5
افقی
افقی
۳۰۰۰۰
۳۰۰۰۰
2/3
2/3
HD
HD
یوتلست ۷B
یوتلست ۷B
خاورمیانه
خاورمیانه
°۷ شرقی
°۷ شرقی
10,721
10,721
A1
A1
افقی
افقی
۲۲۰۰۰
۲۲۰۰۰
3/4
3/4
SD
SD
یوتلست ۷B
یوتلست ۷B
خاورمیانه
خاورمیانه
°۷ شرقی
°۷ شرقی
11,345
11,345
C7
C7
افقی
افقی
۲۷۵۰۰
۲۷۵۰۰
5/6
5/6
SD
SD
یا لایو
یا لایو
ایران
ایران
°۵۲.۵ شرقی
°۵۲.۵ شرقی
11.996
11.996
15
15
عمودی
عمودی
۲۷۵۰۰
۲۷۵۰۰
5/6
5/6
HD/SD
HD/SD

سرویس‌های پخش تلویزیونی

کانال ایران اینترنشنال بر روی سرویس کابلی du در امارات در دسترس است. برای تماشای ایران اینترنشنال به کانال ۷۴۳ در دستگاه du بروید.

کانال ایران اینترنشنال بر روی سرویس Glwiz در سراسر جهان در دسترس است. برای تماشای ایران اینترنشنال به کانال ۱۰۶ در دستگاه Glwiz بروید.

کانال ایران اینترنشنال بر روی اپلیکیشن موبایل و تلویزیون Tooli TV در سراسر جهان در دسترس است. برای تماشای ایران اینترنشنال کلمه Iran International را در Search وارد کنید

کانال ایران اینترنشنال بر روی سرویس JadooTV در سراسر جهان در دسترس است.

اپلیکیشن‌ها