دختران نای و نغمه روایتگر زندگی زنانی‌ست که با آثار موسیقی خود در حافظه شنوایی ما ماندگار شده‌اند. زنانی که با وجود محدودیت‌های فراوان توانستند در روزگار خود سد شکن و تاثیر گذار باشند. زنانی که نمیتوان کتاب تاریخ موسیقی ایران را بدون درنگ بر نام‌شان مرور کرد.

دختران نای و نغمه - سیما بینا
دختران نای و نغمه - پری زنگنه
دختران نای و نغمه - اولین باغچه‌بان
دختران نای و نغمه - هایده
دختران نای و نغمه - مهستی
دختران نای و نغمه - سوسن
دختران نای و نغمه - پوران
دختران نای و نغمه - الهه
دختران نای و نغمه - دلکش
دختران نای و نغمه - مرضیه
دختران نای و نغمه - ملوک ضرابی
دختران نای و نغمه - قمرالملوک وزیری

پادکست‌ها