برنامه‌ی رادیویی «وقایع‌نامه» روایت‌هایی است از تاریخ معاصر ایران. حکایت روزهایی که رفته اما امروز ما را ساخته و روی فردای ما تاثیر خواهد گذاشت. تلاش وقایع‌نامه بر این است که با تکیه بر منابع معتبر تاریخی، حقیقی‌ترین و درست‌ترین روایت را واشکافی کند و با مخاطبان خود در میان بگذارد. وقایع‌نامه می‌کوشد از جانب‌داری پرهیز کند و بدون تعصب تاریخ پرمناقشه‌ی معاصر را بازگو کند. در این راه در هر برنامه از نظرات پژوهش‌گران، تاریخ‌دانان، جامعه‌شناسان و روزنامه‌نگاران بهره خواهد برد. متن و اجرای وقایع‌نامه از «امید کشتکار» روزنامه‌نگار، نویسنده و از سردبیران بخش خبر تلویزیون ایران اینترنشنال است. کشتکار تئاتر خوانده، دستی در داستان‌نویسی دارد و سال‌ها با نشریات چاپی، وب‌سایت‌ها و رادیو و تلویزیون همکاری داشته است. برنامه‌ی رادیویی وقایع‌نامه را علاوه بر رادیو ایران اینترنشنال می‌توانید در وب‌سایت ایران اینترنشنال، اسپاتیفای، اپل پادکستس،‌ گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و دیگر پلتفرم‌های میزبانی پادکست بشنوید.

وقایع‌نامه | شانزدهم | شیخ محمد خیابانی، دیکتاتور یا آزادی‌خواه؟ سوم
وقایع‌نامه | پانزدهم | شیخ محمد خیابانی، دیکتاتور یا آزادی‌خواه؟ دوم
وقایع‌نامه| چهاردهم | شیخ محمد خیابانی، دیکتاتور یا آزادی‌خواه؟ یکم
وقایع‌نامه| سیزدهم |حکومت موقت ایران؛ بخش چهارم
وقایع‌نامه | دوازدهم | حکومت موقت ایران؛ بخش سه
وقایع‌نامه | یازدهم | حکومت موقت ایران؛ بخش دو
وقایع‌نامه | دهم | حکومت موقت ایران؛ بخش یک
وقایع‌نامه | نهم | کمیته‌ی مجازات؛ بخش سوم
وقایع‌نامه | هشتم | کمیته‌ی مجازات؛ بخش دوم
وقایع‌نامه | هفتم | کمیته‌ی مجازات؛ بخش اول
وقایع‌نامه | ششم | پاستور در باغ فرمانفرما؛ بخش دوم
وقایع‌نامه | پنجم | پاستور در باغ فرمانفرما؛ بخش اول

پادکست‌ها