فرداد فرحزاد، اخبار فوری، گفتگوهای عمیق و گزارش‌های بی‌نظیر را از سراسر جهان برای شما به ارمغان می آورد. Twitter: @fardadfarahzad

*فرداد فرحزاد: ۲۵ تیر ۱۴۰۳ - ۱۵ ژوئیه
فرداد فرحزاد: ۲۲ تیر ۱۴۰۳ - ۱۲ ژوئیه
فرداد فرحزاد: ۲۱ تیر ۱۴۰۳ - ۱۱ ژوئیه
فرداد فرحزاد: ۲۰ تیر ۱۴۰۳ - ۱۰ ژوئیه
فرداد فرحزاد: ۱۹ تیر ۱۴۰۳ - ۹ ژوئیه
فرداد فرحزاد: ۱۸ تیر ۱۴۰۳ - ۸ ژوئیه
*فرداد فرحزاد: ۱۴ تیر ۱۴۰۳ - ۴ ژوئیه
*فرداد فرحزاد: ۱۳ تیر ۱۴۰۳ - ۳ ژوئیه
*فرداد فرحزاد: ۱۲ تیر ۱۴۰۳ - ۲ ژوئیه
‏‏‏۲۴ با فرداد فرحزاد : ۱۱ تیر ۱۴۰۳ - ۱ ژوئیه
*فرداد فرحزاد: ۶ تیر ۱۴۰۳ - ۲۶ ژوئن
*فرداد فرحزاد: ۴ تیر ۱۴۰۳ - ۲۴ ژوئن

پادکست‌ها