تماس با ما

لطفا با ما تماس بگیرید.

شماره تلفن : ۰۰۴۴۲۰۳۹۱۱۳۰۰۰

آدرس پستی ما: Building 11, 566 Chiswick High Road, London W4 5YS, United Kingdom

آدرس ایمیل ما: bama@iranintl.com

لطفا در پیام خود شماره تماس و یا ایمیل خودتان را ذکر کنید تا بتوانیم با شما تماس بگیریم.

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید

اخبار
اقتصاد و بازار
خلاصه خبرها

رادیو