برنامه ورزشی چندچند ازپنج شنبه ساعت هشت شب به وقت ایران پخش می‌شود. در این برنامه به مهم‌ترین رویدادها و خبرهای ورزشی روز ایران و جهان به صورت تحلیلی پرداخته می‌شود.

چندچند - ۲۱ تیر ۱۴۰۳ - ۱۱ ژوئیه
چندچند - ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۶ می
چند چند با آرمین قبادی پاشا:۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۹ می
چند چند با آرمین قبادی پاشا: ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۸ آوریل
چند چند با آرمین قبادی پاشا: ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ - ۴ آوریل
چند چند با آرمین قبادی پاشا: ۲ فروردین ۱۴۰۲ - ۲۱ مارس
چند چند با آرمین قبادی پاشا: ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۴ مارس
چند چند با آرمین قبادی پاشا: ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ - ۷ مارس
چند چند با آرمین قبادی پاشا: ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ - ۲۹ فوریه
چند چند با آرمین قبادی پاشا: ۳ اسفند ۱۴۰۲ - ۲۲ فوریه
چند چند با آرمین قبادی پاشا: ۷ دی ۱۴۰۲ - ۲۷ دسامبر
چند چند با آرمین قبادی پاشا: ۱ دی ۱۴۰۲ - ۲۲ دسامبر

پادکست‌ها