هنر و فرهنگ بخش مهمی از زندگی ما ایرانی‌هاست و به همین دلیل هنرآفرینان ایرانی در طول تاریخ یکی از گنجینه‌های مهم فرهنگی جهان را آفریده‌اند. ما در این پادکست هفتگی از شعر و ادبیات، موسیقی، نقاشی و سینما و هنرهای دیگر حرف می‌زنیم، به مسائل اجتماعی و تاریخی توجه می‌‌کنیم و مسائل سیاسی را از زاویه‌ای متفاوت نگاه می‌کنیم. «آخر هفته با صادق صبا» هر پنجشنبه از ایران‌اینترنشنال به خانه‌های شما می‌آید.

آخر هفته با صادق صبا : ۲۳ اسفند ۹۸ ـ ۱۳ مارس
آخر هفته با صادق صبا : ۱۵ اسفند ۹۸ ـ ۵ مارس
آخر هفته با صادق صبا : ۸ اسفند ۹۸ ـ ۲۷ فوریه
آخر هفته با صادق صبا : ۱ اسفند ۹۸ ـ ۲۰ فوریه
آخر هفته با صادق صبا : ۲۴ بهمن ۹۸ ـ ۱۳ فوریه
آخر هفته با صادق صبا : ۱۰ بهمن - ۳۰ ژانویه
آخر هفته با صادق صبا : ۳ بهمن - ۲۳ ژانویه
آخر هفته با صادق صبا : ۱۲ دی - ۲ ژانویه
آخر هفته با صادق صبا : ۵ دی - ۲۶ دسامبر
آخر هفته با صادق صبا : ۲۸ آذر - ۱۹ دسامبر
آخر هفته با صادق صبا : ۲۱ آذر - ۱۲ دسامبر
آخر هفته با صادق صبا : ۱۴ آذر - ۵ دسامبر

پادکست‌ها