درنگ یک برنامه رادیویی است که در آن به ترانه‌هایی می‌پردازد که در برنامه‌های گل‌های رنگارنگ از آرشیو رادیو ملی ایران اجرا شده تا در میان همه اتفاقات خبری درنگی موسیقایی باشد.

درنگ - شماره ۲۲
درنگ - شماره ۲۱
درنگ - شماره ۲۰
درنگ - شماره ۱۹
درنگ - شماره ۱۸
درنگ - شماره ۱۷
درنگ - شماره ۱۶
درنگ - شماره ۱۵
درنگ - شماره ۱۴
درنگ - شماره ۱۳
درنگ - شماره ۱۲
درنگ - شماره ۱۱

پادکست‌ها