هیچ روزی در جهان بی‌خبر نیست و در این میان، هر روز و همیشه، خبرهایی از ایران هم به چشم می‌خورد. این پادکست، با دو بخش در روزهای سه‌شنبه و جمعه هر هفته، نگاهی دارد به آن‌چه که رسانه‌های جهان طی یک هفته درباره ایران گفته‌اند. از رسانه‌های انگلیسی زبان و آلمانی تا رسانه‌های عرب‌زبان، ترک، اسرائیلی و... .

ایران از نگاه دیگران : ۲۵ بهمن ۹۹ - ۱۳ فوریه
ایران از نگاه دیگران : ۲۲ بهمن ۹۹ - ۱۰ فوریه
ایران از نگاه دیگران : ۱۸ بهمن ۹۹ - ۶ فوریه
ایران از نگاه دیگران : ۱۵ بهمن ۹۹ - ۳ فوریه
ایران از نگاه دیگران : ۱۱ بهمن ۹۹ - ۳۰ ژانویه
ایران از نگاه دیگران : ۷ بهمن ۹۹ - ۲۶ ژانویه
ایران از نگاه دیگران : ۴ بهمن ۹۹ - ۲۳ ژانویه
ایران از نگاه دیگران : ۱ بهمن ۹۹ - ۲۰ ژانویه
ایران از نگاه دیگران : ۲۷ دی ۹۹ - ۱۶ ژانویه
ایران از نگاه دیگران : ۲۴ دی ۹۹ - ۱۳ ژانویه
ایران از نگاه دیگران : ۱۹ دی ۹۹ - ۸ ژانویه
ایران از نگاه دیگران : ۱۷ دی ۹۹ - ۶ ژانویه

پادکست‌ها