ایستگاه پرسه‌زنی - Istgahe Parsehzani

راه رفتن یک کار فیزیکی ساده است که همه ما آدم‌ها به طور طبیعی از کودکی انجامش می‌دهیم. همین کار ساده می‌تواند به یک حرکت سیاسی تبدیل شود، مثل راهپیمایی‌های اعتراضی؛ یا می‌تواند جنبه مذهبی پیدا کند، مانند دسته‌های سینه‌زنی در ماه محرم. گاهی نیز پیاده‌روی در کوچه، بازار و طبیعت، منبع الهامی می‌شود برای هنرمندان. در ایستگاه پرسه‌زنی با کلاژی از شعر، ادبیات، تاریخ و هنر، قصد داریم نقش این حرکت ساده اما مهم را در زندگی روزمره بیشتر بشناسیم.