راه رفتن یک کار فیزیکی ساده است که همه ما آدم‌ها به طور طبیعی از کودکی انجامش می‌دهیم. همین کار ساده می‌تواند به یک حرکت سیاسی تبدیل شود، مثل راهپیمایی‌های اعتراضی؛ یا می‌تواند جنبه مذهبی پیدا کند، مانند دسته‌های سینه‌زنی در ماه محرم. گاهی نیز پیاده‌روی در کوچه، بازار و طبیعت، منبع الهامی می‌شود برای هنرمندان. در ایستگاه پرسه‌زنی با کلاژی از شعر، ادبیات، تاریخ و هنر، قصد داریم نقش این حرکت ساده اما مهم را در زندگی روزمره بیشتر بشناسیم.

ایستگاه پرسه زنی - قسمت دوازدهم: پرسه و کوچ اجباری
ایستگاه پرسه زنی - قسمت یازدهم: پرسه در لبه انتخاب
ایستگاه پرسه زنی - قسمت دهم: پرسه و هنر محیطی
ایستگاه پرسه زنی - قسمت نهم: پرسه و نگارگری
ایستگاه پرسه زنی - قسمت هشتم: پرسه در علم و هنر
ایستگاه پرسه زنی - قسمت هفتم: پرسه در صحرا
ایستگاه پرسه زنی - قسمت ششم: پرسه و شنیدن
ایستگاه پرسه زنی - قسمت پنجم: پرسه و جمع آوری اشیاء
ایستگاه پرسه زنی - قسمت چهارم: پرسه و هنر سیاسی
ایستگاه پرسه زنی - قسمت سوم: پرسه در بسطام
ایستگاه پرسه زنی - قسمت دوم: پرسه در محله
ایستگاه پرسه زنی - قسمت اول: پرسه و دوران کودکی

پادکست‌ها