چندچند - ChandChand

برنامه ورزشی چندچند از شنبه تا چهارشنبه ساعت یازده به وقت ایران پخش می‌شود. در این برنامه به مهم‌ترین رویدادها و خبرهای ورزشی روز ایران و جهان به صورت تحلیلی پرداخته می‌شود.