سرپرست وزارت رفاه: به برکت انقلاب، امید به زندگی از ۵۵ سال به ۷۶ سال افزایش یافت

۱۴۰۱/۵/۳

محمدهادی زاهدی‌وفا، سرپرست وزارت کار با بیان اینکه پیشکسوتان مستحق‌ترین افراد برای دریافت خدمات هستند، گفت: «به برکت انقلاب اسلامی امید به زندگی از ۵۵ سال به ۷۶.۲ سال تغییر یافته است.»

او افزود این افزایش ۲۱ ساله امید به زندگی دستاورد بزرگی است.

اخبار
چشم‌انداز با سیما ثابت
خبر

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید