دیوان عالی کانادا: استفاده نکردن از کاندوم بدون رضایت شریک جنسی، مصداق آزار است

۱۴۰۱/۵/۸

دیوان عالی کانادا حکم داد که استفاده نکردن از کاندوم بدون رضایت شریک جنسی، می‌تواند مصداق آزار جنسی محسوب شود.

بر اساس این حکم تظاهر به استفاده از کاندوم و یا برداشتن کاندوم در حین رابطه بدون رضایت شریک جنسی می تواند نقض قوانین باشد.

نگاه روز
اخبار
مستند - گذر از آند

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید