نماینده نجف‌آباد خودکشی پنج عضو یک خانواده در این شهرستان را تایید کرد

۱۴۰۱/۴/۲۲

ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد گفت مرگ پنج عضو یک خانواده در این شهر خودکشی با رضایت بوده که به رغم‌ وضع مالی خوب و به خاطر افسردگی شدید رخ داد.

پیشتر مقام‌های انتظامی و قضایی اعلام کرده‌ بودند اجساد اعضای یک خانواده در زیرزمین منزلی مسکونی در این شهر کشف شد.

اخبار
چند چند

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید