کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ با پیشنهاد خرید خدمت سربازی برای مشمولین داخل کشور

۱۴۰۰/۱۱/۲

کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ با پیشنهاد خرید خدمت سربازی برای مشمولین داخل کشور به دلیل «‌مبالغ بالا» مخالفت کرد.در این پیشنهاد برای دیپلم ۲۰۰ میلیون،برای کارشناسی ۲۵۰ میلیون،برای ارشد ۳۰۰ میلیون،برای دکترای عمومی ۴۰۰ میلیون و برای دکترای تخصصی ۵۰۰ میلیون در نظر گرفته شده بود

اخبار
خبر ورزشی
خلاصه خبرها

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید