احمد صمدی

سال ۲۰۲۱ برای آلمانی‌ها با فراز و نشیب های فراوانی همراه بود. مهمترین رخداد در آلمان این بود که آنگلا مرکل صدراعظم کاریزماتیک این کشور پس از شانزده سال ردای سیاست را از تن به در کرد. او توانسته بود با مدیریتش آلمان را از کشوری بدهکار در سال ۲۰۰۵ به چهارمین اقتصاد جهان تبدیل کند.

یکشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۲

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید