فیروزه جابانی

نقش زنان در نهاد خانواده با توجه به تغییر بافت و ساختار خانواده با گذشت زمان تغییر کرده است. اگر چه که تغییر نقش کلیشه و سنتی در جوامع مدرن ریتم سریع تری دارد اما هنوز در مسیر دگردیسی است و هویت جدید یکپارچه و منسجمی را ثبت نکرده است.

دوشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۱۶

تازه‌ترین خبرها

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید