وزارت بهداشت: ۳ تا ۵ درصد سالمندان کشور در گروه بسیار پرخطر قرار دارند

۱۴۰۰/۹/۲۶

رییس اداره سالمندان وزارت بهداشت، با اشاره به اینکه در حال حاضر نزدیک به شش میلیون سالمند دارای پرونده الکترونیک سلامت هستند، گفت: ۳ تا ۵ درصد سالمندان کشور در گروه «بسیار پرخطر» قرار دارند و بایستی در تدوین برنامه‌ها، به این گروه از سالمندان توجه ویژه شود

اخبار
اخبار
در کارگه هنرمندی

پربیننده‌ترین ویدیو‌ها

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید