هومن میرقاسمی

رسیدن به یک اقتصاد قدرتمند با حضور فعال و برابر زنان و مردان امکان پذیر است، امری که در عمل به این سادگی ها امکان پذیر نبوده است.

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۱۸

رسیدن به یک اقتصاد قدرتمند با حضور فعال و برابر زنان و مردان امکان پذیر است، امری که در عمل به این سادگی ها امکان پذیر نبوده است.

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۱۸

پربیننده‌ترین‌ها

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید