وحید بهشتی در شصت و چهارمین روز اعتصاب غذای خود در مقابل وزارت خارجه بریتانیا با خواست تروریست شناختن سپاه، گفت: تجمع ۲۹ آوریل ایرانیان در لندن روزی است عظیم برای اینکه تلاشی را که مدتهاست ما مردم به پیش برده‌ایم به نتیجه برسانیم. این اعتصاب غذا تا تروریست شناختن سپاه ادامه دارد

او افزود: ما مردم با پوتین‌های آهنین پا به میدان این جنگ تمام عیار نهاده‌ایم و تا پیروزی کامل لحظه‌ای به زندگی عادی برنخواهیم گشت.

تازه‌ترین خبرها

خبر
زنان توانای تونس
خلاصه خبرها

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید