شاهزاده رضا پهلوی: از دیوار ندبه بازدید و دعا کردم ایران و اسرائیل دوستی را از سر بگیرند

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۱/۲۹

شاهزاده رضا پهلوی با انتشار عکسی کنار دیوار ندبه: ۲۵۰۰ سال پیش، کوروش بزرگ یهودیان را از اسارت رهانید و به آنان کمک کرد تا معبدشان در اورشلیم را بازسازی کنند. با احترامی عمیق از دیوار ندبه بازدید و دعا کردم روزی برسد که ایران و اسرائیل بتوانند دوستی تاریخی‌شان را از سر بگیرند

خبرها
جهان‌نما
پرسش - فصل سوم

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید