وزیر دفاع تایوان: امسال باید برای «ورود ناگهانی» ارتش چین به مرزهایمان هوشیار باشیم

دوشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۵

وزیر دفاع تایوان گفت: در سال جاری باید برای «ورود ناگهانی» ارتش چین به مرزهای هوایی و دریایی تایوان هوشیار باشیم

خبر
رنگ زندگی - آسیای مرکزی
خبر

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید