جوانان محلات تهران در اعتراض به مسموم‌سازی دختران برای تجمع در روز سه‌شنبه فراخوان داد

دوشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۵

جوانان محلات تهران در اعتراض به حملات شیمیایی به مدارس دخترانه برای تجمع در سراسر کشور در روز سه‌شنبه ۱۶ اسفند از ساعت ۱۰ صبح در مقابل مجلس و ادارات آموزش و پرورش فراخوان داد. جوانان محلات تهران تاکید کرد تحصیل دانش‌ آموزان در امنیت و آرامش حق مسلم آنهاست.

خبر
مستند کوتاه - سگ و انسان
جهان‌نما

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید