تصمیم حکومت برای آزادی گروهی از زندانیان خیزش انقلابی به شرط ندامت اجباری

یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۶

قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی با تایید زندانی کردن ده‌ها هزار نفر از مردم از ابتدای خیزش انقلابی از موافقت علی خامنه‌ای با آزادی گروهی از آنها به شرط دادن تعهد اجباری خبر داد. در این دستور‌العمل، گروه وسیعی از بازداشتی‌ها با محکومیت‌های سنگین از امکان آزادی مشروط مستثنی شده‌اند.

تازه‌ترین خبرها

جهان‌نما
خبر
رنگ زندگی - آسیای مرکزی

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید