سیگنال برای راه‌اندازی سرور برای دور زدن فیلترینگ ایران از کارشناسان جهان کمک خواست

جمعه ۱۴۰۱/۰۷/۰۱

پیام‌رسان سیگنال دستورالعمل کاملی برای راه‌اندازی سرورهایی برای کمک به کاربران ایرانی در دوز زدن فیلترینگ اینترنت منتشر کرد و از کارشناسان فناوری در جهان که تمایل دارند به مردم ایران در مقابله با سانسور کمک کنند تقاضای همکاری کرد

اخبار
چشم‌انداز با سیما ثابت
پوشش ویژه

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید