رویارویی دانشجوی معترض با بسیجیان در دانشگاه «الزهرا»

۱۴۰۱/۶/۳۰

دانشجویان دانشگاه تفکیک جنسیتی‌شده «الزهرا »برای اعتراض به کشته شدن مهسا امینی تجمع کردند. این تصویر از رویارویی یک دانشجوی معترض که حجابش را برداشته با بسیجی‌ها منتشر شده است.

جهان‌نما
پوشش ویژه
جهان‌نما

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید