معاون وزیر صنعت: مقایسه قیمت خودروها در بازار چین با بازر داخلی درست نیست

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۲

منوچهر منطقی، معاون وزیر صنعت، با اشاره به هزینه‌های قطعات خودروها در ایران گفت: «در خودروسازی ۷۰ درصد قیمت مربوط به مواد و قطعات است که با ۱۴ درصد هزینه‌های مالی به ۸۴ درصد می‌رسد.»

او افزود: «مقایسه قیمت یک خودرو در بازار کشوری مثل چین با بازار داخل درست نیست.»

اخبار
چشم‌انداز با سیما ثابت
پوشش ویژه

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید