محمد مخبر، معاون اول رئیسی: تهاجم فرهنگی می‌تواند مثل موریانه به نظام اسلامی آسیب بزند

شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۱۲

محمد مخبر معاون ابراهیم رئیسی در سخنانی گفت: «اولویت اول کشور اقتصاد و مسائل معیشتی است اما تهاجم فرهنگی می‌تواند مانند یک موریانه به ارکان جریان اعتقادی نظام اسلامی آسیب بزند.» او افزود: «نباید اجازه دهیم نمادهای ضد ارزش‌های ایرانی اسلامی برای کودکان و نوجوانان الگوسازی شود»

جهان‌نما
پوشش ویژه
جهان‌نما

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید