معاون اول قوه قضاییه: دشمنان تلاش می‌کنند جامعه را نسبت به روحانیت بدبین کنند

۱۴۰۱/۵/۱۷

محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه «دشمنان مردم و نظام» به دنبال تضعیف اعتقادات دینی مردم هستند، گفت آنها تلاش می‌کنند تا نسبت به روحانیت در جامعه بدبینی ایجاد کنند.

پوشش ویژه
پوشش ویژه
پوشش ویژه

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید