طالبان: به کتاب‌های درسی دختران «علم همسرداری و پرورش فرزندان» اضافه می‌شود

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۱۶

در حالی که مقام‌های طالبان همچنان از اعلام تاریخ مشخصی برای بازگشایی دبیرستان‌های دخترانه سر باز می‌زنند، احمد شهیدخیل معاون وزارت معارف طالبان گفت مطالب آموزشی دختران باید تغییر کند

او گفت در کتاب درسی دختران مواردی از قبیل «علم پرورش فرزندان و همسرداری» افزوده خواهد شد

تازه‌ترین خبرها

خلاصه خبرها
چی‌چکا، قصه شب
چشم‌انداز با سیما ثابت

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید