دادستان دهاقان: افرادی برای اطمینان از هویت برادر مالک متروپل، قبر او را گشودند

۱۴۰۱/۵/۱۴

مرتضی رعیتی، دادستان شهرستان دهاقان در اصفهان از نبش قبر مجید عبدالباقی، برادر مالک ساختمان متروپل، خبر داد. او گفت که این اقدام توسط دو نفر که اهل آبادان بوده‌اند با هدف این‌که آیا فرد مدفون عبدالباقی است یا خیر، انجام شده و افراد مذکور پس از بازگشت به آبادان بازداشت شدند.

اخبار
همسفر - فصل دوم
اخبار

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید