اولین مدال طلا برای قهرمانی که ضایعات جمع می‌کند

۱۴۰۱/۵/۱۲

علی احمدی وفا، فرنگی کار شهر ایذه که به مدال طلای رقابت های کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی جهان دست یافت، می‌گوید خودش پیش از این هزینه‌هایش را درمی‌آورده است. او در این باره به تسنیم گفت: خودم کار و ضایعات جمع می‌کنم. با پولی که دادند امیدوارم کمتر کار کرده تا بیشتر تمرین کنم.

اخبار
چشم‌انداز با سیما ثابت

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید