پاکبان‌های یاسوج در حرکتی اعتراضی مقابل تامین اجتماعی زباله خالی کردند

۱۴۰۱/۵/۱۱

در پی اختلاف شهرداری و تامین اجتماعی یاسوج، پاکبان‌های شهرداری اقدام به تخلیه زباله مقابل ساختمان تامین اجتماعی کردند.

نستهن مقدم،‌ شهردار یاسوج عمل پاکبان‌ها را «خودجوش» خواند و به ایسنا گفت این حرکت دستور مدیریتی نبود و باوجود دستور جمع‌آوری، پاکبان‌ها از آن خودداری کردند.

شاهد تاریخ
اخبار
جهان‌نما

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید