امامان جمعه به خامنه‌ای: هنوز با کسب رضایت جنابعالی فاصله داریم

۱۴۰۱/۵/۱۰

امامان جمعه و نمایندگان علی خامنه‌ای در نامه‌ای از او تشکر کردند و ضمن اشاره به اظهارات خامنه‌ای در دیدار با او درباره «هشدارها، تحذیرها و توقعات» مطرح‌شده، افزودند: «یادآوری مجدد بخشی از آنها نشان می‌دهد هنوز با کسب رضایت جنابعالی فاصله داریم.»

چشم‌انداز با سیما ثابت
اخبار
همسفر - فصل دوم

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید