رییس فدراسیون بوکس: نحوه مبارزه هالک ایرانی سخیف بود

۱۴۰۱/۵/۱۰

رییس فدراسیون بوکس درباره سجاد غریبی، ملقب به هالک ایرانی، گفت: «این شخص هیچ‌گونه ارتباطی با فدراسیون ما ندارد و او را به‌عنوان بوکسور نمی‌شناسیم. تاکنون او را ندیده‌ام و امروز پس از فیلم مبارزه‌اش از گذشته و حال وی اطلاع پیدا کردم.»

او نحوه مبارزه‌ غریبی را «سخیف» توصیف کرد.

کمبود تراشه
امروز
نگاه روز

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید