نخست‌وزیر عراق خواستار گفت‌وگوی جریان‌های سیاسی برای پرهیز از خونریزی شد

۱۴۰۱/۵/۹

مصطفی الکاظمی،‌ نخست‌وزیر عراق، در واکنش به تظاهرات شهروندان این کشور در اعتراض به احتمال تشکیل دولت از سوی گروه‌های شیعه مورد حمایت ایران خواستار گفت‌وگوی جریان‌های سیاسی و جلوگیری از خونریزی شد.

الکاظمی گفت: باید با هم همکاری کنیم تا به پرتگاه نرویم

اخبار و اخبار ورزشی
همسفر - فصل دوم
اخبار

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید