مشاور نظامی خامنه‌ای: مردم برخی از کشورها عکس خمینی و خامنه‌ای را در خانه خود نصب کرده‌اند

۱۴۰۱/۵/۹

یحیی رحیم‌صفوی، دستیار و مشاور عالی خامنه‌ای در جمع فرماندهان و پاسداران سپاه استان قم گفت: «مردم برخی از کشورهای اسلامی عکس خمینی و خامنه‌ای را در منازل خود نصب کرده‌اند و به آنان علاقمندند.»

چند چند
یکی از ما
حرف آخر با پوریا زراعتی

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید