درگیری فیزیکی شدید سرمربیان نساجی و هوادار در ترکیه

۱۴۰۱/۵/۶

در حال حاضر چند تیم ایرانی از جمله تراکتور، نساجی و هوادار در کمپ گرین پارک کاراتپه اردوی خارجی خود را برپا کرده اند. صبح امروز در سالن غذاخوری، ساکت الهامی و دستیارانش با حمید مطهری سرمربی و اسماعیل اسماعیلی سرپرست تیم نساجی (تیم سابق الهامی) درگیر شده و به زد و خورد پرداختند.

اخبار و اخبار ورزشی
شاهد تاریخ
اخبار

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید