اعتبار اختصاصی مجلس ایران برای ورزش؛ بودجه ورزش طلاب بیشتر از رشته‌های المپیکی!

۱۴۰۱/۵/۴

مجلس ایران اعتباری اختصاصی برای فدراسیون‌های ورزشی در نظر گرفت که در بودجه در نظر گرفته شده، فدراسیون والیبال و بسکتبال در مجموع به اندازه ورزش طلاب بودجه دارند، و بودجه فدراسیون‌های ژیمناستیک، شنا و دوچرخه‌سواری از طلاب کمتر است

مجلس در سال ۱۴۰۱ مجموع ۳۱۶ میلیارد تومان برای ۲۸ فدراسیون ورزشی در نظر گرفته است که فوتبال بیشترین سهم را در آن دارد و البته عددی هم که به برخی از فدراسیون‌های المپیکی و بسیاری از رشته‌های پایه تخصیص داده شده بسیار ناچیز است.

نکته جالب در این بودجه‌بندی، برای ورزش طلاب و بسیج ورزشکاران است که اصولا فدراسیون ورزشی محسوب نمی‌شون و برای هر کدام ۱۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

این عدد برای ۳ رشته پرمدال ژیمناستیک، شنا و دوچرخه‌سواری در مجموع ۸ میلیارد تومان است. بسیاری از روسای فدراسیون‌های ورزشی که در این لیست قرار ندارند، نسبت به این بودجه‌بندی معترض شده‌اند

جهان‌نما
خبر نیمروزی
خبر ورزشی

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید