معاون استاندار لرستان: دولت ابراهیم رئیسی کشور را به یک قدرت برتر در دنیا رساند

۱۴۰۱/۵/۳

بهرام ستاری دستنایی معاون استاندار لرستان گفت: «دولت سیزدهم در عرصه جهانی، کشور را از یک حالت منفعل پیش از آن، به یک قدرت برتر در دنیا رساند»

انسان، زمین، فردا
چشم‌انداز با سیما ثابت
بررسی بازارها

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید