سازمان بهشت زهرا: ۹۸ سنگ قبر که تصویر زن بی‌حجاب داشتند، جمع‌آوری کردیم

۱۴۰۱/۵/۳

سعید غضنفری، مدیرعامل سازمان بهشت زهرا، گفت: «در شان آرامستان مومنان نیست که تصویر خانم‌های مومن را به شکل کشف حجاب و بی‌حجاب روی سنگ‌های قبر حکاکی کنند.»

او افزود در چند ماهه اخیر، ۹۸ سنگ قبر که «تصاویر مکشوفه» داشتند، جمع‌آوری و اصلاح شده‌اند.

چشم‌انداز با سیما ثابت
خبر
امروز

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید