مهدی کروبی: حجاب حکم ضروری اسلام است ولی با زور کلیه احکام اسلام اجرا نمی‌شود

۱۴۰۱/۵/۲

بر اساس آنچه فرزند مهدی کروبی از پدرش نقل کرده، کروبی در توضیح اظهاراتی که پیشتر به نقل از او درباره حجاب منتشر شده، گفت: «حجاب یکی از احکام ضروری اسلام است ولی مگر با زور می‌شود کلیه احکام اسلام را اجرا کرد. ما چیزی به نام تحمیل نداریم، لذا من به شخصه با حجاب اجباری مخالف هستم»

کمبود تراشه
امروز
نگاه روز

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید