نماینده شادگان از تیراندازی افراد ناشناس به منزل و حسینیه‌ خود در شامگاه پنجشنبه خبر داد

۱۴۰۱/۴/۳۱

مجید ناصری‌نژاد، نماینده شادگان به خبرگزاری فارس گفت که شامگاه پنجشنبه دو موتورسوار ناشناس منزل و حسینیه او را به رگبار گلوله بستند.

او اشاره کرد در این حادثه کسی آسیب ندیده و افزود: «پیش از این حادثه سابقه تهدید یا دشمنی با کسی را نداشته‌ایم.»

اخبار
چند چند

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید