ترکیه دو مظنون دیگر را در ارتباط با توطئه حمله ایران علیه شهروندان اسرائیل بازداشت کرد

۱۴۰۱/۴/۳۱

مقام‌های ترکیه دو مظنون دیگر را در ارتباط با توطئه ایران برای حمله علیه شهروندان اسرائیلی در ترکیه بازداشت کردند

در همین حال، دادگاه کیفری استانبول برای هفت نفر از هشت مظنون ایرانی که به اتهام توطئه برای ترور شهروندان اسرائیلی در ترکیه دستگیر شده‌اند، قرار بازداشت صادر کرد

خلاصه خبرها
امروز
کمبود تراشه

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید