فرمانده انتظامی تهران: برخی افراد برای دور دور کردن خودرو اجاره می‌کنند

۱۴۰۱/۴/۲۹

حسین رحیمی، فرمانده نیروی انتظامی تهران گفت: «برخی افراد برای دور دور کردن خودرو اجاره می‌کنند.»

او افزود: «سطح خودروی افرادی که در برخی خیابان‌ها دور دور می‌کنند، پایین آمده است.»

چشم‌انداز با سیما ثابت
اخبار
همسفر - فصل دوم

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید