عضو مجلس خبرگان: جنتی وزنه اطمینان‌بخش جامعه در شورای نگهبان است

۱۴۰۱/۴/۲۷

علی حسینی‌اشکوری، عضو مجلس خبرگان با اشاره به ابقای شش ساله حکم دبیری شورای نگهبان احمد جنتی از سوی خامنه‌ای گفت: «جنتی وزنه اطمینان‌بخش جامعه در شورای نگهبان است.»

او افزود: «بخشی از کسانی که به او هجمه می‌کنند دارای اعوجاج فکری‌اند.»

امروز
اخبار
جهان‌نما

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید